Onze Visie en Missie: waar staan we voor en waar gaan we voor?

Binnen onze logopediepraktijk streven wij naar toegankelijke en professionele zorg.

Een warme en gastvrije sfeer is daarbij van groot belang.

Meer dan ooit leven wij in een communicatiemaatschappij. Goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn belangrijk voor de overdracht van informatie, kennis, ideeën en gevoelens. Communicatie en taal geven mensen de kans prettig met elkaar samen te leven. Bovendien is taal een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren lezen, schrijven en rekenen.
Onze praktijk is een allround praktijk. We werken met zowel kinderen als volwassenen. Als u of uw kind moeite heeft met communiceren, spreken, eten of drinken dan proberen we een passende oplossing te vinden. Behandelingen die naar ieders tevredenheid verlopen geven ons dan ook veel voldoening en energie. We denken daarom graag mee binnen het professionele proces, uitgaande van de wensen en mogelijkheden van degene die onze hulp vraagt. Zo nodig zoeken we over de grenzen van de logopedie heen, samenwerking met andere professionals.

Doordat we met meerdere collega’s in de praktijk werken hebben we de mogelijkheid onze kennis te verdiepen en te verbreden en onze ervaring te delen.

De praktijk is rolstoel toegankelijk. Als het medisch noodzakelijk is, behandelen we ook aan huis.

Logopedie Aalsmeer bestaat uit twee praktijken onder 1 dak: Praktijk voor Logopedie Aalsmeer Astrid Spaargaren en J.E. (Jolande) Meijer Logopedie Aalsmeer. We hanteren een gezamenlijke wachtlijst. Zowel Astrid als Jolande staan ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

Jolande Meijer en Astrid Spaargaren