Over ons

Onze Visie en Missie: waar staan we voor en waar gaan we voor?

Binnen de logopediepraktijk wordt gestreefd naar toegankelijke en professionele zorg.

Een warme en gastvrije sfeer is daarbij van groot belang.

Meer dan ooit leven wij in een communicatiemaatschappij. Goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn belangrijk voor de overdracht van informatie, kennis, ideeën en gevoelens. Communicatie en taal geven mensen de kans prettig met elkaar samen te leven. Bovendien is taal een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren lezen, schrijven en rekenen.
De praktijk is een allround praktijk. Ik werk met zowel kinderen als volwassenen. Als u of uw kind moeite heeft met communiceren, spreken, eten of drinken dan proberen we een passende oplossing te vinden. Behandelingen die naar ieders tevredenheid verlopen geven dan ook veel voldoening en energie. Ik denk daarom graag mee binnen het professionele proces, uitgaande van de wensen en mogelijkheden van degene die hulp vraagt. Zo nodig zoeken we over de grenzen van de logopedie heen, samenwerking met andere professionals.

De praktijk is rolstoel toegankelijk. Als het medisch noodzakelijk is, behandel ik ook aan huis.

Voorheen waren wij werkzaam in de praktijk met meerdere collega’s, wat altijd als erg prettig werd ervaren. Maar door natuurlijke afvloeiing en een toenemend tekort aan logopedisten die zich zelfstandig willen vestigen, ben ik op dit moment nog de enige vrijgevestigde logopedist in de gemeente Aalsmeer en Kudelstaart. Net als de afgelopen 4 jaar, blijf ik zoeken naar nieuwe collega’s die zich vrij willen vestigen want de zorgvraag is groter dan ik alleen aan kan.

Naast het volgen van cursussen en nascholing, maak ik deel uit van een intercollegiale overleg groep (Kwaliteitskring), sta ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie, ten einde de zorg te vernieuwen en te verbeteren, zodat de kwaliteit van zorg geborgd wordt.

Astrid Spaargaren