Meer info over:

Afasie

Downsyndroom

Dysfagie

Dyslexie

Dyspraxie

http://www.kinderergotherapie.nl/

Keel-Neus-Oorheelkunde

Kind en Taal

Nederlandse Federatie Stotteren (NFS)

Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen

Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST)

Stichting Hoormij, federatie van NVVS, Foss en Jong-SH

http://www.ontwikklingsdysfasie.nl/

Ouders en rugzak

Passend onderwijs, onderwijs aan leerlingen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking

Sensomotorische integratie, adviezen, activiteiten en spelletjes

http://www.stemwerk.com/

Taalexpert

Taalontwikkeling en het belang van voorlezen aan baby, dreumes, peuter