Praamplein 20, 1431 CV Aalsmeer | 0297-345310

Contracten en tarieven 2024
Home 9 Contracten en tarieven 2024

Contracten en tarieven 2024

Vanuit de overheid en vanuit de zorgverzekeraars nemen de eisen toe waar wij als zorgverleners aan moeten voldoen. Dit vinden we op zich een goede zaak want het komt de kwaliteit van ons werk  ten goede en dat is alleen maar in het belang van u – of uw kind – als patiënt.

Ik doe er dan ook veel voor om aan deze eisen te voldoen. Ik laat mij bijscholen, ik houd ons materiaal  up-to-date, mijn computersoftware voldoet aan de kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars en ik zorg er zeker ook voor dat we zo’n sfeer creëren in de praktijk dat ik met u als patiënt kan samenwerken. Ik probeer serieuze en toegewijde zorg te leveren.

Voor 2024 heb ik besloten contracten te tekenen met de volgende zorgverzekeraars:

Menzisgroep (Menzis,HEMA, VinkVink, Anderzorg) – ONVZ (ONVZ zorgverzekeraar, VvAA,PNOzorg, Jaaah.) – Z&Z(Zorg en Zekerheid, AZVZ, ZEM) en met a.s.r.groep (a.s.r., Ditzo)

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee wij het contract niet getekend hebben, dan ontvangt u van ons een rekening. U kunt de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Het is raadzaam bij uw zorgverzekeraar te informeren welk deel aan u vergoed gaat worden.

Astrid Spaargaren

Hieronder ziet u een overzicht van de tarieven die gehanteerd worden:

Prestaties:
. Reguliere individuele behandeling   – 47,50
. Anamnese en onderzoek na verwijzing   – 95,00
. Telefonische zitting   – 45,00
. Instructie/overleg ouders/verzorgers   – 47,50
. Uit-toeslag   – 20,15
. Overleg met derden in praktijk (1/2 uur)   – 47,50
. Overleg met derden op school (1 uur)   – 110,15
. Verslaggeving aan derden (per 1/2 uur)   – 47,50
. Niet nagekomen afspraak   – 45,00

Voor de eerste afspraak wordt altijd de prestatie ‘anamnese en onderzoek na verwijzing’ in rekening gebracht. Volgt daarna een behandeling of een eerste advies dan wordt voor die behandeling het tarief ‘reguliere individuele behandeling’ gerekend.

Voor online logopedie gelden dezelfde tarieven.