Vanuit de overheid en vanuit de zorgverzekeraars nemen de eisen toe waar wij als zorgverleners aan moeten voldoen. Dit vinden we op zich een goede zaak want het komt de kwaliteit van ons werk  ten goede en dat is alleen maar in het belang van u – of uw kind – als patiënt.

Wij doen er dan ook veel voor om aan deze eisen te voldoen. We laten ons bijscholen, we houden ons materiaal  up-to-date, onze computersoftware voldoet aan de kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars en we zorgen er zeker ook voor dat we zo’n sfeer creëren in onze praktijk dat wij met u als patiënt kunnen samenwerken. Wij proberen serieuze en toegewijde zorg te leveren.

Voor 2021 hebben wij besloten contracten te tekenen met de volgende zorgverzekeraars:

a.s.r.groep (Amersfoortse, Ditzo) – Menzisgroep (Menzis, HEMA, Anderzorg) – ONVZ (ONVZ zorgverzekeraar, VvAA,PNOzorg, Jaaah. – Z&Z(Zorg en Zekerheid, AZVZ)

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee wij het contract niet getekend hebben, dan ontvangt u van ons een rekening à 40,25 euro per half uur. U kunt de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Het is raadzaam bij uw zorgverzekeraar te informeren welk deel aan u vergoed gaat worden.

Jolande Meijer en Astrid Spaargaren