Praamplein 20, 1431 CV Aalsmeer | 0297-345310

Contracten en tarieven 2023
Home 9 Contracten en tarieven 2023
Vanuit de overheid en vanuit de zorgverzekeraars nemen de eisen toe waar wij als zorgverleners aan moeten voldoen. Dit vinden we op zich een goede zaak want het komt de kwaliteit van ons werk  ten goede en dat is alleen maar in het belang van u – of uw kind – als patiënt.

Wij doen er dan ook veel voor om aan deze eisen te voldoen. We laten ons bijscholen, we houden ons materiaal  up-to-date, onze computersoftware voldoet aan de kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars en we zorgen er zeker ook voor dat we zo’n sfeer creëren in onze praktijk dat wij met u als patiënt kunnen samenwerken. Wij proberen serieuze en toegewijde zorg te leveren.

Voor 2023 hebben wij besloten contracten te tekenen met de volgende zorgverzekeraars:

Menzisgroep (Menzis,HEMA, VinkVink, Anderzorg) – ONVZ (ONVZ zorgverzekeraar, VvAA,PNOzorg, Jaaah.) – Z&Z(Zorg en Zekerheid, AZVZ, ZEM) en beperkt met a.s.r.groep (a.s.r., Ditzo)

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee wij het contract niet getekend hebben, dan ontvangt u van ons een rekening. U kunt de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Het is raadzaam bij uw zorgverzekeraar te informeren welk deel aan u vergoed gaat worden.

Jolande Meijer en Astrid Spaargaren

Hieronder ziet u een overzicht van de tarieven die wij hanteren

Prestaties:
. Reguliere individuele behandeling   – 45,00
. Anamnese en onderzoek na verwijzing   – 90,00
. Telefonische zitting   – 45,00
. Instructie/overleg ouders/verzorgers   – 45,00
. Uit-toeslag   – 20,15
. Overleg met derden in praktijk (1/2 uur)   – 45,00
. Overleg met derden op school (1 uur)   – 110,15
. Verslaggeving aan derden (per 1/2 uur)   – 45,00
. Niet nagekomen afspraak   – 45,00

Voor de eerste afspraak wordt altijd de prestatie ‘anamnese en onderzoek na verwijzing’ in rekening gebracht. Volgt daarna een behandeling of een eerste advies dan wordt voor die behandeling het tarief ‘reguliere individuele behandeling’ gerekend.

Voor online logopedie gelden dezelfde tarieven.