Praamplein 20, 1431 CV Aalsmeer | 0297-345310

Bedankt voor uw aanmelding
Home 9 Contact 9 Bedankt voor uw aanmelding

Bedankt voor uw aanmelding

Uw aanmelding is verzonden. Hartelijk dank.

Op dit moment is het aantal aanmeldingen zo groot dat ik u, met uitzondering van problemen ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel, slikproblemen en recent ontstane stemproblemen, mogelijk pas na enkele weken kan antwoorden.
Mijn wachtlijst is op dit moment langer dan een jaar. Door bezuinigingen van logopedie in het onderwijs en de lage vergoedingen van de zorgverzekeraars is er een groot te kort aan vrijgevestigde logopedisten, m.n. in West-Nederland.

Ik raad u aan om ook contact te zoeken met andere praktrijken in de omgeving.

Met vriendelijke groet,
Astrid Spaargaren